Cookie-politik og GDPR

Introduktion

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre det indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles og deres formål.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet anvender cookies til nødvendige formål:
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner samt adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Kontaktform og formular på hjemmeside
Vores hjemmeside er forsynet med et SSL-certifikat, som skal sikre at oplysninger, der indtastes i ”Kontaktform” og i ”formular”, forbliver sikkert.

Formål cookies

At bevare brugertilstand på tværs af sideforespørgsler
Kontakt Rent by Rasmussen hvis du har yderligere spørgsmål til vores anvendelses af cookies.

Hvad er persondataforordningen GDPR?

Persondataforordningen er et EU regulativ, som har til formål at beskytte personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Den trådte i kraft den 25. maj 2018. Da vi som virksomhed opbevarer personoplysninger, er vi omfattet persondataforordningen.

I praksis betyder det, at Rent by Rasmussen skal beskrive og oplyse, hvilke persondata der indsamles, opbevares og hvad de anvendes til, samt hvem der har adgang til oplysningerne. Desuden skal vi oplyse hvilke data, vi videregiver til tredje part.

Nuværende og tidligere kunder har ret til at få udleveret og slettet sine persondata, hvis grundlaget for opbevaringen og anvendelsen ikke længere er til stede.

Dataansvarlige i Rent by Rasmussen

Den dataansvarlige i Rent by Rasmussen er Kim Rasmussen, der kan kontaktes på kim@rentbyrasmussen.com

Rent by Rasmussen skal efterleve krav om at beskytte Kunder, leverandørers, samarbejdspartneres og medarbejderes personlige oplysninger i henhold til Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Det medfører, at vi, i alle tilfælde hvor vi er i kontakt personoplysninger, nøje sørger for kun at behandle og opbevare personoplysninger til udtrykkeligt angivne, saglige og legitime formål.

Vi anser os selv for databehandler ved levering af ydelser der omfatter personoplysninger, når vi behandler data ud fra generelle instrukser.

Vi anser os selv for at være dataansvarlige, når vi behandler personoplysninger i forbindelse med kunderaftaler, medarbejderes personlige oplysninger, regnskabsføring, og andre opgaver, hvor vi bestemmer væsentlige delformål med behandlingen og hjælpemidlerne til opgaven. Et væsentligt delformål er f.eks. behandling af løn.

Kundesamarbejde

Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger for at kunne samarbejde med vores kunder. Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige, for at vi kan opfylde forpligtelserne i indgåede kundeaftaler. Vi henstiller til vores kunder, kun at meddele os nødvendige personlysninger, der kræves for at udføre aftalte opgaver.

Typiske oplysninger, der indsamles

Vi indhenter almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden. Dertil kommer oplysninger om vores kunder samt vores kunders ejere, der fremgår af pas og kørekort, f.eks. CPR-nummer.

Formål med indsamlingen af oplysningerne og grundlaget for indsamlingen

Personoplysningerne behandles for at kunne opfylde vores kundeaftaler, herunder:

 • Levere ydelserne
 • Fakturering
 • Dokumentere det udførte arbejdeBehandlingen er desuden nødvendig for muligheden for at forfølge legitime interesser i virksomhedens administration og ydelser, herunder:
 • Kundesamarbejde
 • Udvikling og tilpasning af ydelser
 • Drift og vedligeholdelse af vores it-systemer
 • Administration af vores virksomheds bogholderi, herunder hjemmeside

Vi skal følge lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven). Vi behandler således oplysninger, der fremgår af pas og kørekort, i overensstemmelse med hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer, hvilket er nødvendigt for at overholde den forpligtelse, som vi er pålagt jf. hvidvaskloven.

Ydelser

Under udførelse af vores ydelser, indsamler vi personoplysninger om kunder.

Typiske oplysninger, der indsamles i disse tilfælde:
Vi indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomiske oplysninger, CPR-numre på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer, e-mail, evt. kopi af pas og kørekort.

Administration af leverandører m.fl.

Vi indsamler og behandler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere, herunder om disses medarbejdere.

Typiske oplysninger, der indsamles:
Vi indsamler kun kontaktoplysninger og øvrige almene oplysninger.
Vi behandler oplysningerne til brug for håndtering af aftaler, modtagelse af varer og tjenesteydelser fra vores leverandører og andre, herunder eventuelt i forbindelse med ydelser til kunder.

Vores grundlag er at opfylde aftaler, som vi er part i.

Videregivelse af personoplysninger

Vi kan som følge af lovgivning blive pålagt at videregive oplysninger, herunder personoplysninger, til offentlige myndigheder eller tredjeparter. Det kan ske i forbindelse med kontrol af, om vi overholder gældende lovgivning. Vi afgiver ikke oplysninger, herunder personoplysninger, med mindre vi har pligt til det.

Vi deler personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt af hensyn til administrative formål og for at yde professionelle serviceydelser til vores kunder.

Behandling af oplysninger

Vi sikrer beskyttelse af alle vores data, herunder kundeoplysninger, personoplysninger og data i øvrigt i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen. Alle nuværende og fremtidige medarbejdere i Rent by Rasmussen er pålagt tavshedspligt.

Sletning af oplysninger

Personoplysningerne slettes ikke, så længe du er kunde hos Rent by Rasmussen, da de skal bruges i forbindelse med nutidige og fremtidige leveringer af ydelser. Efter endt samarbejde gemmes personoplysninger i en efterfølgende periode på 5 år i henhold til bogføringsloves regler. En kunde kan altid bede om sletning, hvis oplysningerne ikke kræves opbevaret jf. bogføringsloven.

Registreredes rettigheder

Som registreret har du nogle rettigheder, som vi skal imødekomme. Kontakt os, hvis du ønsker at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler for dig. Ligeledes har du ret til at få oplysninger, der er forkerte eller ufuldstændige, rettet.

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at:

 • begrænse behandling af dine personoplysninger
 • få dine personoplysninger slettet
 • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
 • udnytte din dataportabilitet

Spørgsmål til personoplysninger

Har du spørgsmål til, hvilke persondata der registreres, kan du rette henvendelse på kim@rentbyrasmussen.com. Oplever du, at der er registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om jer, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge Databeskyttelsesforordningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger via computere et sikkert GDPR server miljø. Det giver dig som kunde garanti for, at dine personoplysninger bliver gemt inden for EU og er dermed i overensstemmelse med forordningen.

Opdatering af personoplysninger

Rent by Rasmussen er dataansvarlig for personoplysninger om kunder og partnere. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Databeskyttelsesforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Hvis det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondataloven

Opdatering af denne politik

Udvikling inden for området for persondata betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Klage

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger eller manglende overholdelse af dine rettigheder. Datatilsynet kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger:

Rent By Rasmussen
Vesterbrogade 144B st.tv.
1620 København V
Telefon +45 31703230
e-mail: kim@rentbyrasmussen.com